Av. Faiez Nametalah Tarraf, 900 - Jardim São Marcos